คู่มือสำหรับผู้มารับบริการ

 

1.คู่มือการขอจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนพาณิชย์ (คลิก) 

2.คู่มือทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (คลิก)

3.ขั้นตอนขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

  

4.การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

         

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน