สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมอน

นายงาม ปัญญาวงค์

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงมอน

นายพรม ภาคภูมิ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงมอน

นายทินกร แสงดาว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเสริญ ภาคภูมิ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสารวุฒิ ทองดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสาวสุตินันท์ คึมยะราช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายพัฒธพงศ์ สาธุชาติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสัญญา สุพร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสนม บำรุงตา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายพงศพัศ ภาคภูมิ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางจิตต์วรา สุพร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายถอนไล สุขรี่

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน