รูป และลิงก์   

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จะดำเนินการโอนจ่ายในวันที่ ๑๘  กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดงมอนจึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซด์

เพื่อแจ้งให้ทราบ

 

164088

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน