คณะผู้บริหาร


นายระนาด ศรีสร้อย เบอร์ติดต่อ 0879464452

นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

 

นายบุญศรี ภาคภูมิ เบอร์ติดต่อ 0807285358

รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

นายทองสาว ปัญญาวงค์ เบอร์ติดต่อ 0908239859

รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

นายศราวุธ ควรชม 

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายรัตนา ภาคภูมิ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน