คณะผู้บริหาร


นายระนาด ศรีสร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

 

นายบุญศรี ภาคภูมิ

รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

นายทองสาว ปัญญาวงค์

รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

นายศราวุธ ควรชม

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายรัตนา ภาคภูมิ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน