สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Title Version Description Size Hits Download
pdf 1 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม2563 1.38 MB 64 Download Preview
pdf 2ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษจิกายน 2563 386.93 KB 51 Download Preview
pdf 3ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม2563 3.13 MB 58 Download Preview
pdf 4ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 5.73 MB 92 Download Preview
pdf 5ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 1.63 MB 50 Download Preview
pdf 6ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 3.83 MB 84 Download Preview
pdf 7ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน2564 728.16 KB 37 Download Preview
pdf 8ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2564 1.44 MB 43 Download Preview
pdf 9ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 3.26 MB 37 Download Preview
pdf 10ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม2564 1.71 MB 40 Download Preview
pdf 11ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2564 3.32 MB 42 Download Preview
pdf 12ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน2564 4.99 MB 63 Download Preview
pdf 1ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 1.38 MB 83 Download Preview
pdf 2 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 699.55 KB 76 Download Preview
pdf 3ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 577.46 KB 50 Download Preview
pdf 4 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 1.22 MB 46 Download Preview
pdf 5 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 565.89 KB 56 Download Preview
pdf 6 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 1.66 MB 30 Download Preview
pdf 7 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 1.27 MB 77 Download Preview
pdf 8 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2565 887.03 KB 147 Download Preview
pdf 9 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 2.78 MB 40 Download Preview
pdf 10 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม2565 930.32 KB 70 Download Preview
pdf 11 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2565 2.23 MB 80 Download Preview
pdf 12 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 4.45 MB 85 Download Preview
pdf 1ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม2565 394.42 KB 39 Download Preview
pdf 2ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน2565 1.51 MB 45 Download Preview
pdf 3ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม2565 1.11 MB 41 Download Preview
pdf 4ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม2566 703.84 KB 117 Download Preview
pdf 5ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพัน2566 1.98 MB 48 Download Preview
pdf 6ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม2566 1.35 MB 42 Download Preview
pdf 7ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน2566 1.10 MB 47 Download Preview
pdf 8ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2566 2.40 MB 73 Download Preview
pdf 9ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน2566 3.17 MB 92 Download Preview
pdf 10ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม2566 1.09 MB 57 Download Preview
pdf 11ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2566 1.10 MB 49 Download Preview
pdf 12ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 2.48 MB 60 Download Preview
pdf 1ประกาศ สขร ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 196.23 KB 69 Download Preview
pdf 2ประกาศ สขร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 86.24 KB 23 Download Preview
pdf 3ประกาศ สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 99.50 KB 61 Download Preview
pdf 4ประกาศ สขร ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 91.69 KB 46 Download Preview
pdf 5ประกาศ สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 84.30 KB 60 Download Preview
pdf 6ประกาศ สขร ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 80.00 KB 61 Download Preview
xlsx ITA-ข้อo14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 14.64 KB 15 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน