บุคลากรกองช่างเทศบาลตำบลดงมอน


ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายยุทธนา จันทากูด

นายช่างโยธา

ว่าง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมนึก ภาคภูมิ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายหวาด ภาคภูมิ

พนักงานจ้างเหมา

นายจิรกิตติ์ ภาคภูมิ

พนักงานจ้างเหมา

นายอภิสิทธิ์ สุวรรณทิพย์

พนักงานจ้างเหมา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน