1. บุคลากรกองคลังเทศบาลตำบลดงมอน

นางพัศดี วงศ์ศรีทา

ผู้อำนวยการกองคลัง


         ว่าง

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

 

- ว่าง -

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายพายุ  ดวงปากดี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายวรวิทย์ พรมพิทักษ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนรินรักษ์ ภาคภูมิ

พนักงานจ้างเหมางานพัสดุ

นางสาวใบทอง เชื้อคำจันทร์

พนักงานจ้างเหมางานการเงินและบัญชี

นางสาวชาลีนา ภาคภูมิ
พนักงานจ้างเหมางานจัดเก็บรายได้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน