คณะผู้บริหาร


นายประดิษฐ บุญเลิศ

นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

 

นายสมหวัง อินปาว

รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

นายสมบูรณ์ เหง้าโอสา

รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

นายวงศ์ษา ภาคภูมิ

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายอำนวย ภาคภูมิ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญมี บำรุงตา

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงมอน

นายสินชัย ปัญญาวงค์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงมอน

นายหมอนตา สาธุชาติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเสริญ ภาคภูมิ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสิทธิ์ จันทรสาขา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายบุญศรี ภาคภูมิ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายแดนชัย พิกุลศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายรัศมี สุพร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายร้อย ภาคภูมิ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายงาม ปัญญาวงค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายถอนไล สุขรี่

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน